Ambulante begeleiding op de basisschool

06 - 54 781 879
info@liavankooten.nl

Ik kon mijn hele verhaal vertellen met poppetjes en tekeningen. Dat duurde best lang maar dat vond Lia helemaal niet erg. Dat vond ik heel fijn. De thermometer vond ik leuk en spelen met de G’s en de groene gedachten. Dat heeft me wel geholpen. Ik ben nu minder vaak boos op school.

– G, jongen 11 jaar, pestproblemen

Kinderen brengen een groot deel van hun tijd door op school. Als een kind op school vastloopt dan kan er een arrangement worden aangevraagd om extra ondersteuning te bieden. Als ambulant begeleider voer ik deze arrangementen uit en begeleid ik kinderen met problemen op basisscholen in Utrecht.

Op deze pagina lees je er meer over.

Ambulante begeleiding school

Door gedragsproblemen of sociaal-emotionele problemen kan het voorkomen dat een kind niet meer voldoende aan de onderwijstaken toekomt op school.

Het leren kan worden belemmerd of het gedrag kan een probleem opleveren voor het functioneren in de groep. Als ambulant begeleider kan ik een school externe hulp bieden bij het oplossen van deze problemen.

Gedragsproblemen op school

Waar jongens op de basisschool last van kunnen hebben is bijvoorbeeld:

  • boosheid die het leren belemmert
  • agressie naar andere kinderen
  • weglopen uit de klas of van school
  • motivatieproblemen
  • onderpresteren, bijvoorbeeld bij hoogbegaafdheid
  • faalangst
  • aandachtsregulatie of problemen met andere executieve functies
  • ASS of ADHD waardoor het leren of het sociaal functioneren wordt belemmerd

Omdat ik kennis en ervaring heb in het werken met genderspecifieke problemen bij jongens wordt ik bij deze problemen ingezet als ambulant begeleider.

Het onderwijszorgarrangement

De beschikbare mensen, middelen, kennis en tijd om een leerling met problemen passend te begeleiden is soms niet toereikend.

Scholen hebben dan de mogelijkheid om een onderwijszorgarrangement aan te vragen voor ondersteuning van een leerling, de leerkracht of een combinatie van beiden, door iemand van binnen de school of een externe professional zoals ik.

Over onderwijszorgarrangementen kun je meer lezen op de website van het samenwerkingsverband Utrecht PO.

De intern begeleider van de school en de ouders bespreken samen de aanvraag en het samenwerkingsverband beslist of er een arrangement wordt toegekend.

De begeleiding op school

Na toekenning van het arrangement wordt in het startgesprek met ouders, leerkracht(en), de intern begeleider en mijzelf het plan van aanpak voor de begeleiding besproken.

Daarna observeer ik de situatie in de klas en kom wekelijks naar de school om individueel met het kind op een afgesproken tijdstip buiten de klas te werken. Soms werk ik met groepjes kinderen als de situatie daarom vraagt. Wekelijks vindt mailcontact plaats met leerkracht(en) en ouders over de begeleiding.

De lijnen zijn kort en ik denk mee met het kind, de leerkracht en de ouders over het verbeteren van het functioneren in de klas. We werken toe naar een situatie waarin de school zelf weer toegerust is om de leerling verder te begeleiden.

Ouders zijn nauw betrokken bij dit traject en spelen vaak ook een actieve rol bij de verbeteringen. De begeleidingsperiode verschilt per situatie maar kan oplopen tot een half jaar of jaar.

Overleggen over mogelijkheden ambulante begeleiding school

Ben je een intern begeleider en zoek je ondersteuning voor een leerling of ben je een ouder en wil je overleggen over de situatie van je kind op school? Ik denk graag met je mee over mogelijkheden. Neem gerust contact op via mail of telefoon.


Agenda

Telefonisch consult:  maandag of donderdag van 9.00-10.00 op aanvraag.

Lees meer over aanmelding en kosten.

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld je aan voor m'n nieuwsbrief.

Recente blogs

Bekijk alle blogs