De belangrijke rol van ouders

06 - 54 781 879
[email protected]

Wij zijn erg tevreden over hoe X dankzij de gesprekken met jou meer nadenkt en flexibeler is, zonder zijn eigen eigenwijsheid te verliezen. Hij heeft uiteraard nog wel eens een dag dat hij school minder leuk vindt, maar gaat over het algemeen met plezier. Nu hij weet wat hij kan, weet hij ook beter wat hij wil en wat hij daarvoor moet doen. Dus heel fijn hoe het nu gaat met X, ook thuis.

– Ouders, zoon motivatieproblemen basisschool groep 6

Ouders zijn belangrijk in het leven van kinderen en jongeren. Er is altijd een wisselwerking en als ouder(s) kun je daardoor het verschil maken bij het oplossen van problemen van je kind. Vandaar dat ouderbegeleiding standaard deel uitmaakt van mijn individuele kinder- of jeugdtherapie aanpak.

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding is een vast onderdeel van mijn begeleiding van een kind of jongere. Samen met de ouder(s) sta ik stil bij wat wel werkt in het gezin en wat hun sterke kanten zijn als opvoeder en mens.

Als je duidelijk zicht hebt op wat er goed gaat en wat er beter kan, dan heb je een sterke uitgangspositie. Je leert wat je kunt verbeteren op het gebied van communicatie en voorbeeldgedrag en daarmee help je je kind verder. Je bent immers een belangrijk rolmodel.

Jongensouders komen vaak met specifieke vragen. Voor moeders kan het helpen om de positie van hun zoon vanuit het jongensperspectief te leren zien. Het leidt tot meer begrip en tot een andere benadering.

Vaders help ik door hen inzicht te geven in de specifieke positie van hun zoon en in zijn taak als belangrijk rolmodel. Dat leidt tot meer begrip en mogelijkheden.

Het kan voorkomen dat je kind te jong is voor therapie. Of dat je kind niet naar therapie wil vanwege bijvoorbeeld een gebrek aan motivatie. Of je wilt je kind niet belasten met therapeutische sessies. Je kunt dan kiezen voor ouderbegeleiding zonder dat het kind in therapie komt, voor een oudertraining of voor een kindertolk consult, wat ook tot hele goede resultaten kan leiden.

Kindertolk consult - Als ouder leren van je kind

Van lastig of onbegrijpelijk gedrag van je kind kun je iets leren over jezelf als opvoeder en ook als mens. Dat komt omdat je kind je spiegelt.

Gedrag of problemen van je kind waar je door geraakt wordt, spiegelt je vaak iets uit jouw persoonlijke leven. Dat kan van alles zijn. Meestal zijn het blinde vlekken waar je je niet van bewust bent. Als je inzicht krijgt in wat je kind je spiegelt, dan kun je iets leren over jezelf.

In een kindertolk consult kan ik de boodschap van je kind voor je vertalen. Je krijgt inzicht in het gedrag van je kind als boodschap voor jezelf. Als je daar als ouder mee aan de slag gaat, zal er iets veranderen bij jezelf. Maar ook bij je kind zal er iets veranderen.

Problemen van je kind oplossen door met jezelf aan de slag te gaan? Jazeker en het werkt echt!

Agenda

Schooljaar 2018-2019

Er is weer ruimte voor de uitvoering van arrangementen op basisscholen in Utrecht. Bel of mail voor meer informatie.

Rots en Water training
De groepstrainingen zijn voorlopig opgeschort. Individuele begeleiding met Rots en Water is wel mogelijk.

Op afspraak:

  • individueel consult ouder(s), kind, jongere
  • kindertolk consult voor ouders
  • workshops voor ouders of leerkrachten
  • Rots en Water training voor groepen

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld je aan voor m'n nieuwsbrief.

Recente blogs

Bekijk alle blogs