Jongensproblemen? Jongensoplossingen!!

06-54781879
[email protected]

Dat ik zelf rustig kan worden door adem laag. Rotskasteel en focus gebruik ik wel eens op school. ADHD is vervelend maar jij zei dat het ook voordelen heeft. Zoals creatief en sociaal. Dat is wel cool..

– W, jongen 13 jaar, druk gedrag

Jongens en meisjes ontwikkelen zich verschillend. Het is best handig om kennis te hebben van verschillen tussen jongens en meisjes. Om hun problemen in het juiste perspectief te zien. En om te zoeken naar passende oplossingen. Jongensoplossingen voor jongens. Ik realiseer me heel goed dat elk kind uniek is. Jongen of meisje; kinder- en jeugdtherapie is maatwerk, voor elk kind.

Jongens

Jongens en meisjes ontwikkelen zich over het algemeen met andere accenten. Fysiek, cognitief maar ook in gedrag en sociaal functioneren. Het is best handig om kennis te hebben van verschillen tussen jongens en meisjes om hun gedragsproblemen of sociaal emotionele problemen in het juiste perspectief te zien. Ik heb mij gespecialiseerd in de begeleiding van jongens.

Waarom worden jongens aangemeld in mijn praktijk?

Basisschooljongens worden aangemeld met problemen als boosheid, agressie, pesten of gepest worden, vrienden krijgen en houden, weerbaarheidsproblemen, faalangst, druk gedrag.
Bij middelbare scholieren zijn veel voorkomende problemen lastig gedrag, ruzie met ouders, druk gedrag, AD(H)D, problemen met concentratie of plannen, faalangst, onzekerheid, zelfbeeldproblemen.

Ouders en/of kind ervaren een probleem waar ze iets aan willen doen en melden zich aan. Soms op advies van school, soms vanuit het kind zelf, soms vanuit de ouder. Ik overleg altijd (telefonisch) met ouders over de hulpvraag en over de gewenste aanpak. In mijn praktijk of bij een andere hulpverlener.

Hoe ga ik met jongens aan de slag?

Jongens houden vaak niet van praten maar van doen. Fysiek bezig zijn, doelgericht aan de slag. Daarom kies ik voor een fysieke en/of een oplossingsgerichte aanpak. We staan kort stil bij je probleem of hulpvraag. We gaan onderzoeken wat de kwaliteiten zijn. Wat letterlijk de (fysieke) sterke kanten zijn. En hoe je ze kunt gebruiken bij het oplossen van problemen. Ik gebruik elementen uit het Rots en Waterprogramma, of uitdagende oplossingsgerichte oefeningen. En daarbij wordt heel veel gepraat hoor. Dat kunnen jongens namelijk verrassend goed! Begeleiding is altijd afgestemd op de leeftijd, interesse en mogelijkheden van het kind of de jongere. Maatwerk dus.

Wat is een geschikte leeftijd?

Ik werk met kinderen in de basisschoolleeftijd vanaf ongeveer 7 tot 12 jaar. Het is prettig als een kind zelf een probleem wil oplossen waar hij last van heeft. Het werkt goed als een kind al wat kan reflecteren. Dat kan een kind vanaf ongeveer 7 jaar. Bij jongere kinderen bied ik ouderbegeleiding aan. Dat is zeer effectief. Of ik verwijs door naar een gespecialiseerde therapeut.

Ik werk h met jongeren van de middelbare school (of vervolgonderwijs) vanaf 13 tot 18+. Deze jongeren zijn zelf gemotiveerd (of goed te motiveren) om aan de oplossing van hun probleem te werken. Het puberbrein is enorm elastisch waardoor jongeren heel snel resultaat kunnen bereiken met gerichte coaching of therapie. Daarom zijn pubers zo fijn om te begeleiden. Als en jongere niet zelf naar een therapeut of coach wil dan is ouderbegeleiding een heel goed alternatief bij jongeren.

Als je een dochter met een probleem hebt?

Ik vind het leuk dat in mijn praktijk ook vaak meisjes aangemeld worden die houden van de “jongensaanpak”. Meisjes die niet zo van praten houden en bij wie het fysieke en oplossingsgerichte goed past. Natuurlijk zijn ook meisjes welkom en kijk ik goed naar wat bij hen past. Want ik heb verstand van jongens maar ook van de verschillen tussen jongens en meisjes.

Agenda


Schooljaar 2018-2019

Voor de uitvoering van arrangementen op basisscholen in Utrecht voor schooljaar 2018-2019 is weer ruimte. Bel of mail voor informatie

29-5- 2018

Balans Utrecht organiseert een avond over NLD. Voor info en aanmelden klik hier.

Rots en Watertraining
De groepstrainingen zijn voorlopig opgeschort. Individuele begeleiding met Rots en Water is wel mogelijk.

Op afspraak
Individueel consult ouder(s), kind, jongere
Kindertolk consult voor ouders
Workshop Jongensproblemen? Jongensoplossingen!! voor ouders of leerkrachten.
Rots en Watertraining voor groepen

Laatste artikelen

Bekijk alle artikelen