Verschil in angst bij jongens en meisjes

06-54781879
[email protected]

Wij zijn erg tevreden over hoe X dankzij de gesprekken met jou meer nadenkt en flexibeler is, zonder zijn eigen eigenwijsheid te verliezen. Hij heeft uiteraard nog wel eens een dag dat hij school minder leuk vindt, maar gaat over het algemeen met plezier. Nu hij weet wat hij kan, weet hij ook beter wat hij wil en wat hij daarvoor moet doen. Dus heel fijn hoe het nu gaat met X, ook thuis.

– Ouders, zoon motivatieproblemen basisschool groep 6

Voor het blad Psychosociaal Digitaal heb ik een artikel geschreven over angst. Ik heb onderzocht wat het verschil is in angst bij jongens en meisjes en hoe ze daar verschillend mee omgaan. De integrale tekst van het artikel vindt je hier.

Meer lezen: klik hier voor het artikel.

Angst is een nuttige emotie omdat het een signaalfunctie heeft en het kind beschermt tegen gevaar. Dat ontwikkelt zich vaak heel adequaat, maar soms ook niet. Hierin verschillen jongens en meisjes niet wezenlijk. Welke situatie of gedachte door een kind als gevaarlijk wordt geïnterpreteerd in de hersenen en daarmee de angstketen in werking stelt, is afhankelijk van de leeftijd, de sociale en cognitieve ontwikkeling van een kind, de omgeving en de eerdere ervaringen van het kind. Maar ook of je een jongen of meisje bent, speelt een rol in die angstketen. Meer kennis over en inzicht in die verschillen helpt kindertherapeuten in de begeleiding van kinderen.

Gesprek laden

Agenda


Schooljaar 2018-2019

Voor de uitvoering van arrangementen op basisscholen in Utrecht voor schooljaar 2018-2019 is weer ruimte. Bel of mail voor informatie

29-5- 2018

Balans Utrecht organiseert een avond over NLD. Voor info en aanmelden klik hier.

Rots en Watertraining
De groepstrainingen zijn voorlopig opgeschort. Individuele begeleiding met Rots en Water is wel mogelijk.

Op afspraak
Individueel consult ouder(s), kind, jongere
Kindertolk consult voor ouders
Workshop Jongensproblemen? Jongensoplossingen!! voor ouders of leerkrachten.
Rots en Watertraining voor groepen

Laatste artikelen

Bekijk alle artikelen