Jongensproblemen? Jongensoplossingen!

06 - 54 781 879
[email protected]

Lia heeft ons veel inzicht gegeven in hoe ons kind reageert op bepaalde situaties en waar haar behoeftes liggen. Daarnaast geeft ze positieve feedback op aanpak van ouders waardoor je gericht aan oplossingen kunt werken. Fijn en warm contact en zeer professioneel. Zeer hartelijk naar kinderen.

– Moeder S, dochter 10 jaar, boos en opstandig gedrag

Heeft je zoon problemen en zoek je hulp? Of ben je leerkracht en zijn er problemen met een jongen in de klas? Ik heb me met mijn kinderjeugdtherapie praktijk gespecialiseerd in de begeleiding van jongens. Op de jongensmanier. Want jongens houden niet van problemen, maar wel van het werken aan oplossingen.

Integratieve kindertherapie Utrecht

Jongens en meisjes ontwikkelen zich verschillend, fysiek, cognitief, in gedrag en sociaal functioneren. Het (h)erkennen van deze verschillen, maakt het mogelijk om gedragsproblemen of sociaal emotionele problemen in het juiste perspectief te zien en goede oplossingen te vinden. Ik heb me gespecialiseerd in de begeleiding van jongens met problemen.

Daarbij zet ik integratieve kindertherapie in, een kortdurende, speelse therapievorm. Ik gebruik uitdagende, prikkelende, positieve werkvormen om klachten te onderzoeken en problemen op te lossen. Ouders worden nadrukkelijk betrokken bij deze vorm van therapie. Daarom maakt ouderbegeleiding standaard deel uit van mijn aanpak.

De jongensproblemen waarmee mensen naar mij toe komen

Ouders en/of kind ervaren een probleem waar ze iets aan willen doen en melden zich aan. Soms op advies van school, soms vanuit het kind zelf, soms vanuit de ouder.

  • Bij basisschooljongens spelen er problemen zoals boosheid, agressie, pesten of gepest worden, vrienden krijgen en houden, weerbaarheidsproblemen, faalangst, druk gedrag, leerproblemen, ASS of AD(H)D.

  • Bij middelbare scholieren zijn veel voorkomende problemen lastig of druk gedrag, boosheid, communicatieproblemen met ouders of school, gebrek aan concentratie, niet kunnen plannen, faalangst, onzekerheid en zelfbeeld problemen, ASS of AD(H)D.

Wat staat je te wachten als je als kind en/of ouder bij mij komt?

Mijn werkwijze bestaat uit 3 stappen , maar elke begeleiding is natuurlijk anders, want elk kind en elke ouder is anders. Ik luister vooral goed en begeleid jullie in de goede richting, met praten, doen, tekenen en spel.

Wil je meer weten of jullie situatie bespreken?
Neem gerust contact op, dan maken we een bel-afspraak.
Stuur een mail of bel me even.


Training “Jongens opvoeden? Een uitdaging voor moeders!”

Deze training voor moeders van zonen bestaat uit drie bijeenkomsten, die ieder een ander thema hebben. Ik deel mijn kennis en de ervaringen die ik in mijn praktijk heb opgedaan. Ik vertel over:

  • jongens-meisjes verschillen
  • communicatie met je zoon
  • typisch lastig jongensgedrag

Moeders willen graag met andere moeders over hun kinderen praten, weet ik uit ervaring. Daarom is er tijdens deze training volop ruimte om ervaringen met andere moeders uit te wisselen, op een speelse manier, passend bij het thema. En we maken gebruik van Rots en Water oefeningen om steviger en krachtiger te worden.

Hier vind je meer informatie over de trainingen die ik geef en kun je je aanmelden.

Agenda

Schooljaar 2018-2019

Er is weer ruimte voor de uitvoering van arrangementen op basisscholen in Utrecht. Bel of mail voor meer informatie.

Rots en Water training
De groepstrainingen zijn voorlopig opgeschort. Individuele begeleiding met Rots en Water is wel mogelijk.

Op afspraak:

  • individueel consult ouder(s), kind, jongere
  • kindertolk consult voor ouders
  • workshops voor ouders of leerkrachten
  • Rots en Water training voor groepen

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld je aan voor m'n nieuwsbrief.

Recente blogs

Bekijk alle blogs