De belangrijke rol van ouders

06-54781879
[email protected]

Wij zijn erg tevreden over hoe X dankzij de gesprekken met jou meer nadenkt en flexibeler is, zonder zijn eigen eigenwijsheid te verliezen. Hij heeft uiteraard nog wel eens een dag dat hij school minder leuk vindt, maar gaat over het algemeen met plezier. Nu hij weet wat hij kan, weet hij ook beter wat hij wil en wat hij daarvoor moet doen. Dus heel fijn hoe het nu gaat met X, ook thuis.

– Ouders, zoon motivatieproblemen basisschool groep 6

Ouders zijn belangrijk in het leven van kinderen en jongeren. Er is altijd een wisselwerking tussen ouder en kind. Als ouder(s) kun je het verschil maken bij het oplossen van problemen van je kind. Door je kind op de juiste manier te ondersteunen. Daarom maakt ouderbegeleiding standaard deel uit van individuele kinder- of jeugdtherapie bij Lia van Kooten.

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding maakt standaard deel uit van begeleiding van een kind of jongere in mijn praktijk. Met ouder(s) sta ik stil bij wat wel werkt in hun gezin. Wat hun sterke kanten zijn als opvoeder en mens. Als je als ouder(s) weet wat je wel moet doen heb je een goede uitgangspositie. Je kunt veel verbeteren op gebied van communicatie of voorbeeldgedrag. Je bent een belangrijk rolmodel. Daarmee help je je kind verder.

Jongensouders komen vaak met specifieke vragen. Voor moeders kan het helpen om de positie van hun zoon vanuit het jongensperspectief te leren zien. Het leidt tot meer begrip en tot een andere benadering. Ook vaders help ik vaak door de specifieke positie van hun zoon en zijn rol als belangrijk rolmodel te belichten. Dat leidt tot meer inzicht en ruimte.

Het kan voorkomen dat je kind te jong is voor therapie. Of je kind wil niet naar therapie omdat het bv. niet gemotiveerd is. Of je wilt je kind niet belasten met therapeutische sessies. Je kunt dan kiezen voor ouderbegeleiding zonder dat het kind in therapie komt of voor een kindertolk-consult. Dit leidt tot hele goede resultaten.

Als ouder leren van je kind - kindertolk consult 

Wist je dat je van lastig of onbegrijpelijk gedrag van je kind iets kan leren over jezelf? Jezelf als opvoeder en ook jezelf als mens. Dat komt omdat je kind je spiegelt.

Gedrag of problemen van je zoon/dochter waar je door geraakt wordt spiegelt je vaak iets uit jouw persoonlijk leven. Dat kan van alles zijn. Meestal zijn het blinde vlekken waar je je niet van bewust bent. Als je inzicht krijgt in wat je kind je spiegelt kun je iets leren over jezelf.

In een kindertolk consult kan ik de boodschap van je kind voor je “vertalen”. Je krijgt inzicht in het gedrag van je kind als boodschap voor jezelf. Als je daar als ouder mee aan de slag gaat zal er iets veranderen bij jezelf . Maar ook bij je kind zal iets veranderen. Problemen van je kind oplossen door met je zelf aan de slag te gaan? Het werk echt!

Agenda


17 Januari 2017
Balans Utrecht organiseert een avond over de overstap van de basisschool naar de middelbare school voor kinderen met extra zorgbehoeften. Voor info en aanmelden klik hier.

Rots en Watertraining
De groepstrainingen zijn voorlopig opgeschort. Individuele begeleiding met Rots en Water is wel mogelijk.

Op afspraak
Individueel consult ouder(s), kind, jongere
Kindertolk consult voor ouders
Workshop Jongensproblemen? Jongensoplossingen!! voor ouders of leerkrachten.
Rots en Watertraining voor groepen

Laatste artikelen

Bekijk alle artikelen